c T e c a

КАРИЕРА

Стеса ООД разполага с екип от професионалисти, отдадени на работа си. Основна част от служителите във фирмата са млади хора. С непрекъснато разширяване на производството и намирането на нови клиенти е нужно набиране и на нови кадри. Ако представлява интересе за вас кандидатствайте по обявените позиции. Фирмата предлага: трудов договор, индивидуално безплатно обучение, добри условия на труд, климатизация в работните помещения, поемане на разходите за транспорт до работно място и обратно. Годишни медицински прегледи, ежемесечен бонус за постигнати резултати от работодателя, 8-часов работен и бонус за постигнати резултати от работодателя.